Mars Gaiden

Author: Souryou Fuyumi
Artist: Souryou Fuyumi
Synopsis:
Volume 01
por Toshi wa Yume, 2014.09.29
por Toshi wa Yume, 2014.09.29